Aktualności

Najświeższe Archiwalne
 


 

Kurs - Opiekun w żłobku lub klubie dziecęcym

Termin: zapisz się

 

 
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Po ukończeniu kursu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymasz
uprawnienia do  pracy z dziećmi do lat 3.
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

 

Program zajęć obejmuje m.in. zagadnienia: (280h)

 

psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki,
rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
podstawy psychologii rozwojowej wieku dziecięcego,
psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem chorym,
upośledzonym, nadpobudliwym,
potrzeby psychospołeczne dziecka i sposoby ich zaspokajania,
elementy pedagogikipodstawy anatomii i fizjologii dziecka,
pielęgnacja dziecka zdrowego i chorego,
żywienie dziecka,profilaktyka zdrowotna,
pierwsza pomoc przedmedyczna - ćwiczenia na fantomach,
stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
kompetencje opiekuna dziecka,praktyki zawodowe,

 

Adresaci kursu:

 

  • kandydaci na opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym oraz kandydaci na opiekuna dziennego
  • opiekunowie w żłobku i klubie dziecięcym oraz opiekunowie dzienni
  • wolontariusze w żłobku i klubie dziecięcym
Celem kursu jest zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności umożliwiających podjęcie pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 
Nadmieniamy, iż na organizację w/w kursu posiadamy Decyzję Nr 15
wydaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 

Zapisy przyjmujemy w siedzibie Stowarzyszenie , Jasło ul.Wyspiańskiego 8
lub telefonicznie 13 44 640 64


pdf » drukuj » mail »

Współpracowaliśmy: 

"CSZ" JASŁO

 ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 tel/fax: (13) 446 40 64

tel. (13) 448 53 73

tel. (13) 445 32 21
e-mail:
csz.jaslo@op.pl

 

"CSZ" GORLICE

ul. Michalusa 1/4,  38-300 Gorlice
Sekretariat: 
tel. 18 353 01 28  lub 500 377 311
Dział Szkoleń:
tel. 18 534 63 24

Księgowość
tel. 
18 353 01 33

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
tel. 
18 534 63 63

e-mail: cszgor@poczta.onet.pl

 

"CSZ" TARNÓW

ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

tel./fax: (14) 627 48 14

tel. (14) 626 18 00
e-mail:
csztarnow@op.pl

 

"CSZ" NOWY SĄCZ

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax (18) 442 15 40

tel. (18) 444 43 23

e-mail: scsznowysacz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

Nasza firma posiada decyzje i programy na postawie których wydaje dokumenty zgodne z wytycznymi: