Kurs z zakresu kadr i płac

 

Program "Kursu Kadr i Płac"

obejmuje

Zagadnienia z zakresu Kard:

1.      Prawo pracy:

- praktyczny wymiar prawa pracy,

- umiejętność korzystania z dostępnych przepisów (Kodeks Pracy)

2.      Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.

- proces rekrutacji pracowników,

- dokumenty wymagane do zatrudnienia pracownika,

- świadectwo pracy.

3.      Prowadzenie dokumentacji w okresie zatrudnienia pracownika.

- zasady prowadzenia akt osobowych pracownika,

- wnioski o urlop bezpłatny i wychowawczy,

- zmiana umowy o pracę,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika.

4.      Czas pracy i urlopy pracownicze:

- obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

5.      Ochrona danych osobowych:

- zasady przetwarzania danych osobowych,

- odpowiedzialność karna i dyscyplina za nie stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Dyscyplina pracy:

- zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

- odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych.

 

Zagadnienia z zakresu Płac:

1.      Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.

- przychody z tytułu umów o pracę,

- koszty uzyskania przychodu,

- ulga podatkowa.

2.      Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych.

- przychody z tytułu umowy o dzieło,

- przychody z tytułu umów cywilno – prawnych,

3.      Rozliczanie wynagrodzeń wobec ZUS:

- sporządzania dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek,

- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych osoby ubezpieczonej,

- sporządzanie miesięcznych raportów do ZUS.

4.      Rozliczanie wynagrodzeń wobec Urzędu Skarbowego:

- naliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,

- sporządzanie informacji rocznych dla podatników (PIT 11, PIT 40),

- sporządzanie informacji rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT 4R, PIT 8AR).

5.      Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

- wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy,

- zasiłek chorobowy.

6.      Inne świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego:

- zasiłek macierzyński,

- dodatkowy zasiłek macierzyński,

- urlop rodzicielski,

- urlop wychowawczy,

- zasiłek opiekuńczy.

7.      Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego:

- zasady obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:

- zasady obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

9. Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy.

10. Wynagrodzeni za pracę w porze nocnej.

11. Praktyczna obsługa programu komputerowego Comarch – Optima Moduł Kadry – Płace.

- wprowadzanie danych kadrowych pracowników,

- wprowadzanie danych płacowych,

- naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilno – prawnych,

- sporządzanie niezbędnych dokumentów do Urzędu Skarbowego,

12. Praktyczna obsługa programu komputerowego Płatnik

- wprowadzanie danych płatnika,

- wprowadzanie danych ubezpieczonych,

- generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

- tworzenie zestawów dokumentów do wysyłki do ZUS.

Kurs obejmuje: 50h

Cena: 1000 PLN - istnieje możliwość płatności ratalnej 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze "CSZ" w Jaśle

Wszelkich informacji udzielany pod numerami tel:

 (13) 44 64 064 lub 601 856 339

Serdecznie Zapraszamy!

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Pracownik biurowy z obsługą sklepu internetowego
czerwiec
godzina --:--
rekrutacja
Zobacz więcej
Szkolenie i egzaminowanie zgrzewaczy rurociągów z branży gazowej i wodno-kanalizacyjnej
czerwiec
godzina 15.00
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Kurs dla kierowców (ADR) - podstawowy + cysterny; doskonalący + cysterny
czerwiec
godzina 9.00
zapisz się
Zobacz więcej
Leczenie ran dla Pielęgniarek
czerwiec
godzina 15.00
zapisz sę
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Jaśle ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 JASŁO
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-15:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-15:00
2019 Copyright - Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Jaśle. Wszelkie prawa zastrzeżone