Kurs z zakresu kadr i płac

 

Program "Kursu Kadr i Płac"

obejmuje

Zagadnienia z zakresu Kard:

1.      Prawo pracy:

- praktyczny wymiar prawa pracy,

- umiejętność korzystania z dostępnych przepisów (Kodeks Pracy)

2.      Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.

- proces rekrutacji pracowników,

- dokumenty wymagane do zatrudnienia pracownika,

- świadectwo pracy.

3.      Prowadzenie dokumentacji w okresie zatrudnienia pracownika.

- zasady prowadzenia akt osobowych pracownika,

- wnioski o urlop bezpłatny i wychowawczy,

- zmiana umowy o pracę,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika.

4.      Czas pracy i urlopy pracownicze:

- obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

5.      Ochrona danych osobowych:

- zasady przetwarzania danych osobowych,

- odpowiedzialność karna i dyscyplina za nie stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Dyscyplina pracy:

- zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

- odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych.

 

Zagadnienia z zakresu Płac:

1.      Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.

- przychody z tytułu umów o pracę,

- koszty uzyskania przychodu,

- ulga podatkowa.

2.      Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych.

- przychody z tytułu umowy o dzieło,

- przychody z tytułu umów cywilno – prawnych,

3.      Rozliczanie wynagrodzeń wobec ZUS:

- sporządzania dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek,

- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych osoby ubezpieczonej,

- sporządzanie miesięcznych raportów do ZUS.

4.      Rozliczanie wynagrodzeń wobec Urzędu Skarbowego:

- naliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,

- sporządzanie informacji rocznych dla podatników (PIT 11, PIT 40),

- sporządzanie informacji rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT 4R, PIT 8AR).

5.      Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

- wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy,

- zasiłek chorobowy.

6.      Inne świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego:

- zasiłek macierzyński,

- dodatkowy zasiłek macierzyński,

- urlop rodzicielski,

- urlop wychowawczy,

- zasiłek opiekuńczy.

7.      Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego:

- zasady obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:

- zasady obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

9. Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy.

10. Wynagrodzeni za pracę w porze nocnej.

11. Praktyczna obsługa programu komputerowego Comarch – Optima Moduł Kadry – Płace.

- wprowadzanie danych kadrowych pracowników,

- wprowadzanie danych płacowych,

- naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilno – prawnych,

- sporządzanie niezbędnych dokumentów do Urzędu Skarbowego,

12. Praktyczna obsługa programu komputerowego Płatnik

- wprowadzanie danych płatnika,

- wprowadzanie danych ubezpieczonych,

- generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

- tworzenie zestawów dokumentów do wysyłki do ZUS.

Kurs obejmuje: 50h

Cena: 800 PLN - istnieje możliwość płatności ratalnej 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze "CSZ" w Jaśle

Wszelkich informacji udzielany pod numerami tel:

(13) 44 85 373 lub (13) 44 64 064

Serdecznie Zapraszamy!

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
styczeń
godzina (piątek, sobota, niedziela)
zapisz się
Zobacz więcej
Obsługa urządzeń nalewczo-odbiorczych klasa 2, 3 i 9
styczeń
godzina 9.00
zapisz się
Zobacz więcej
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa Noworodka
styczeń
godzina 15.00
zapisz się
Zobacz więcej
Kurs na Operatora koparko-ładowarki kl.III
styczeń
godzina 15.00
zapisz się
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Jaśle ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 JASŁO
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-15:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-15:00
2019 Copyright - Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Jaśle. Wszelkie prawa zastrzeżone