Aktualności

Najświeższe Archiwalne
 


 

Kurs - Kurs pedagogiczny praktycznej nauki zawodu

Termin: zapisz się

 

Serdecznie zapraszamy na:
Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
* Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm. Z dn. 01.07 2002 r. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie Praktycznej Nauki Zawodu.

Program kursu ( 80 godz. ) :
  1. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
  2. Podstawy psychologii
  3. Podstawy pedagogiki
  4. Praktyka metodyczna
Kandydat na kurs powinien posiadać jedną z poniższych kwalifikacji:
- Tytuł mistrza w zawodzie;
- Świadectwo technikum lub szkoły równorzędnej w zawodzie nauczanym lub pokrewnym i posiadać trzyletni staż pracy w tym zawodzie;
- Dyplom szkoły pomaturalnej i tytuł zawodowy w zawodzie nauczonym lub pokrewnym oraz trzy lata pracy w zawodzie;
- Świadectwo dojrzałości liceum zawodowego w zawodzie wyuczonym i tytuł robotnika wykwalifikowanego oraz cztery lata pracy po uzyskaniu tytułu zawodowego;
- Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku odpowiednim lub pokrewnym do nauczanego zawodu i trzy lata pracy w tym zawodzie;
- Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie którego będą nauczać oraz sześć lat pracy w tym zawodzie;
 
 
 
Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną i wydaniem stosownych zaświadczeń zgodnie z rozp. MEiN z dn. 03.02. 2006 r.
 

Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Jaśle, ul. Wyspiańskiego 8pdf »drukuj »mail »

Współpracowaliśmy: 

"CSZ" JASŁO

 ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 tel/fax: (13) 446 40 64

tel. (13) 448 53 73

tel. (13) 445 32 21
e-mail:
csz.jaslo@op.pl

 

"CSZ" GORLICE

ul. Michalusa 1/4,  38-300 Gorlice
Sekretariat: 
tel. 18 353 01 28  lub 500 377 311
Dział Szkoleń:
tel. 18 534 63 24

Księgowość
tel. 
18 353 01 33

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
tel. 
18 534 63 63

e-mail: cszgor@poczta.onet.pl

 

"CSZ" TARNÓW

ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

tel./fax: (14) 627 48 14

tel. (14) 626 18 00
e-mail:
csztarnow@op.pl

 

"CSZ" NOWY SĄCZ

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax (18) 442 15 40

tel. (18) 444 43 23

e-mail: scsznowysacz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

Nasza firma posiada decyzje i programy na postawie których wydaje dokumenty zgodne z wytycznymi: