Aktualności

Najświeższe Archiwalne
 


 

Kurs - BEZPŁATNE KUSY I SZKOLENIA

Termin:

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA

 

KURSY I SZKOLENIA finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy daje Pracodawcy możliwość dofinansowania kształcenia swoich pracowników jak i samego pracodawcy. Kształceniem mogą być objęci pracownicy bez względu na rodzaj umowy pracę, na podstawie której są zatrudnieni.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości :

a) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; wkład własny wnoszony przez pracodawcę wynosi 20% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego;

b) 100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 TERMINY NABORU WNIOSKÓW W 2017 ROKU:

 

PUP Jasło 6-15.03.2017r.

  http://www.pup-jaslo.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/Nabor-wnioskow-o-przyzanie-srodkow-z-Krajowego-Funduszu-Szkoleniowego-na-ksztalcenie-ustwiczne-pracownikow

 

PUP Sanok  13-24.03.2017r.

http://sanok.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

PUP Dębica 27-28.03.2017r. http://www.pupdebica.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:264.html

PUP Krosno 20-22.03.2017r.

http://krosno.praca.gov.pl/-/4420545-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-i-pracodawcow-

 pdf »drukuj »mail »

Współpracowaliśmy: 

"CSZ" JASŁO

 ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 tel/fax: (13) 446 40 64

tel. (13) 448 53 73

tel. (13) 445 32 21
e-mail:
csz.jaslo@op.pl

 

"CSZ" GORLICE

ul. Michalusa 4,  38-320 Gorlice
Sekretariat:
tel./fax.
(18) 353 01 28
Szkolenia / Kursy:
tel. (18) 534 63 24
tel. (18) 353 01 33
tel. (18) 353 01 28
Księgowość:
tel. (18) 353 01 28 (tonowo 17)
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli "WENA":

tel. (18) 353 01 28 (tonowo 18)
e-mail:
cszgor@poczta.onet.pl

 

"CSZ" TARNÓW

ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

tel./fax: (14) 627 48 14

tel. (14) 626 18 00
e-mail:
csztarnow@op.pl

 

"CSZ" NOWY SĄCZ

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax (18) 442 15 40

tel. (18) 444 43 23

e-mail: scsznowysacz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

Nasza firma posiada decyzje i programy na postawie których wydaje dokumenty zgodne z wytycznymi: